Homilie z neděle 13. 12. 2020

13.12.2020, neděle, 3. adventní

Ježíš je světlo našeho života, tedy radost, pokoj, dobrá perspektiva, dobré vztahy mezi lidmi, smysluplnost práce, ...

Jan 1,6-8.19-28

Existují světla falešná, která vedou do tmy, a světlo pravé, které vede k životu. V našem životě se snaží uplatnit všelijaká falešná lákadla, lživé webové portály a dezinformace, vidina bohatství, vidina zábavy, falešné politické strany, náboženští fundamentalisté, … Tato falešná světla jsou někdy tak silná, že kvůli nim skoro nevidíme světlo pravé, světlo Ježíšovo, o kterém svědčil Jan.

Jak se projevovalo, že Ježíš je pravé světlo? Uzdravoval nemocné, dával jíst hladovým, jeho slova byla pro mnohé útěchou. Největším světlem bylo jeho zmrtvýchvstání, protože od té doby víme my lidé, že náš život nekončí smrtí, nýbrž pokračuje u Boha. Jan nám chtěl sdělit jasně, že tímto světlem je Ježíš. A všude tam, kde lidé jednají jako Ježíš, přinášejí světlo do tohoto světa.

Farizeové byli posláni, aby se Jana zeptali, kým vlastně je. Farizeové byli odborníci na teologii. Jak to, že sami nepřišli na to, že Jan není Mesiáš? To je zvláštní. Ukazuje to, že není snadné přesně rozlišit falešná umělá světla a světlo pravé. Mezi Kristem, pravým světlem, a umělými světly není vždy snadné najít rozdíl, platilo to tehdy a to platí i dnes. Ne každý odliší pravého Mesiáše od falešných proroků a pozlátka tohoto světa, pravé světlo od falešných světel, pravého proroka od proroků lživých. Ne každý křesťan je toho schopen, je mnoho lidí a mnoho křesťanů, kteří spoléhají na falešné proroky, kteří jim lžou.

Správně rozlišovat by jim měl pomoci Advent s jeho ztišením a se svou výzvou, abychom šli za pravým světlem. Advent nás zve, abychom v našem životě hledali a případně nově objevovali, co je opravu Bohem dané světlo života a podle čeho se můžeme orientovat, kudy vede cesta pravá a cesta nepravá.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice