Homilie z neděle 21. 2. 2021

21.2.2021, neděle – 1. postní

Mk 1,12-15

Evangelium podle Marka, tak jako jiná evangelia, mluví o Ježíšově pokušení na poušti. Čtyřicetidenní pobyt na poušti, upomínající na čtyřicet let putování po pouštích po vyvedení z Egypta, je tady charakterizován třemi prvky:

pokušení od satana, neboť poušť byla místem přebývání démonů,

život s divokými zvířaty, upomínající na mírový život člověka se zvířaty, jak o něm mluví např. Izaiáš 11,6n, když v prorocké vizi mluví o svornosti v přírodě i mezi lidmi, a

služba andělů. Nic skvělejšího si člověk nemůže představit.

Ježíšovo pokušení je něco zcela jiného než naše pokušení. Ježíšovo pokušení se zřejmě vztahovalo k jeho mesiánskému poslání. Bylo to pokušení, aby se vzdal svého úkolu být Mesiášem a přinést všem lidem záchranu od zla, dát jim konečnou a definitivní záchranu. Toho úkolu by se Ježíš jistě rád vzdal, ale neudělal to.

Naše lidské pokušení může být dvojího druhu. Buďto opustit své poslání, tak jako Ježíš, ale v nesrovnatelně menším rozsahu. Nebo pro své pohodlí, pro svůj zisk, pro svůj požitek udělat něco, co je špatné, morálně špatné. Tedy dopustit se hříchu.

Kdyby byl Ježíš pokušení podlehl, zasáhlo by to celý svět, celé lidstvo. Když podlehneme pokušení my, zasáhne to naši osobu nebo náš úkol.

Ježíš hlásal, že se přiblížilo Boží království. Už je blízko, ale ještě tady není v plnosti. Je na nás, abychom přispěli k jeho příchodu. Nejen modlitbou, nejen pěstováním náboženství.

Boží království je panování Boha ve všem, vláda dobra, se kterým Bůh stvořil svět, naplnění Božího záměru s člověkem, s lidstvem. A k tomu má každý jednotlivec přispívat, protože v každém se toto dobro má uskutečňovat.

Samozřejmě je třeba přispívat modlitbou, svátostmi, ale také pěstováním lidského společenství lásky a pokoje, podporou lidí chudých, pomocí lidem nemocným, opatřeními proti covidu-19, pomocí proti všem nemocem, proti hladu, osamocení, bezdomovectví, pomocí opuštěným dětem i přestěhovalcům hledajícím nový domov.

To by měli dělat křesťané i nekřesťané, ať o Božím království vědí nebo nevědí. I pomoc lidem v nouzi je jazyk, kterým je možno hlásat příchod Božího království a který je všem srozumitelný. Nejen mluvení o náboženství.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice