Homilie z neděle 24. 1. 2021

24.1.2021, 3.neděle během roku

Mk 1,14-20

Začátek Ježíšova veřejného působení podle Markova evangelia je jako rána z čistého nebe. Naplnil se čas. My bychom řekli: Už je to tady. To je věta, kterou jsme volali při demonstracích na konci roku 1989. Co to znamená, co je tady? Svoboda, pád starého režimu, osvobození, na které jsme čekali 40 let, nový život.

Naplnil se čas, přichází Boží království, přichází ten, na kterého jsme čekali, Mesiáš, vysvoboditel, velký Král. Jan do toho viděl, ale pro mnohé to bylo totální překvapení, protože to nebyl vůdce do boje proti Římanům, nebyl to politický činitel, nebyl to člověk v honosných šatech, byl to prostě jen syn Josefův a Mariin a byl z Nazareta. I my bychom asi měli potíž uznat jej za Mesiáše.

A pak si vyvolil první čtyři pomocníky, aby byli s ním, rybáře, kteří asi rozuměli jedině tomu, jak se loví ryby. A s takovými lidmi chtěl obrátit celý svět. To bylo také překvapení.

Tito čtyři a další Ježíšovi uvěřili, dali se jím uchvátit a šli za ním. Nastalo pro ně obrovské životní dobrodružství. Udělali krok, o němž nevěděli, kam povede. To možná známe.

Položme si otázku: Kolikrát jsem v životě udělal krok do tmy! Ale nemohl jsem jinak.

Jeho příslib, že z nich udělá rybáře lidí, že budou mít obrovský vliv a že jejich vliv bude sahat do daleké budoucnosti, patřil také k jeho překvapením.

Pro nás to není jen vyprávění o věcech minulých, nýbrž slova evangelia velikým obloukem sahají od překvapení lidí, kteří byli Ježíšovými svědky, až k nám a my jsme také překvapeni, když nás Ježíš k sobě volá, když nás oslovuje. Smysl a náplň našeho života je možná v tom, abychom se dali jím vést, abychom se jím dali uchvátit. Pak jsme schopni pustit se do velikého dobrodružství s ním, o němž není jasné, kam povede.

Volání, abychom se obrátili a abychom věřili, že Boží království je už blízko, přišlo tehdy od samotného Pána a přichází od něj dodnes. Pokud to pochopíme, tak tento oblouk, který překlenuje dějiny světa, i z nás činí pracovníky na Ježíšově poli a v celém jeho hospodářství.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice