Homilie z neděle 26.7.2020

Podobenství o nebeském království

Mt 13,44-46

Kapitola obsahuje celou řadu podobenství o Božím království. Nelze je totiž definovat či popsat jen jedním. Lze je přiblížit obrazy, které vyjadřují nějaký jeho aspekt, ale přesto zůstává nepoznáno, zůstává tajemstvím.

Dnes jsme slyšeli dvě z těchto podobenství o pokladu a perle.

Není to ovšem tak jednoduché, jak to stojí v evangeliu. My jsme přece zvyklí na to, že když člověk najde poklad, ten mu nepatří a je povinen jej ohlásit úřadům a pak má nárok na nálezné. Ale kdo ví, jak to fungovalo ve starověku.

Když člověk koupí pole s utajeným pokladem, získá tak mnohem větší bohatství, než je hodnota peněz, které za pole zaplatí. Má něco tak neuchopitelného, jako je nebeské království, pro nás skutečně hodnotu?

Dva obrazy zřejmě vyjadřují, že nebeské království je něčím velmi cenným a že člověk rád obětuje všechno, co má, aby je získal. Ale je to tak? Jsme ochotni pro ně vydat všechno, co máme? Není to příliš velká cena?

Udělal jsem to? To nemusí znamenat vzdát se svého postavení, majetku, manželství, dětí, … To všechno může člověk mít, a přesto se všeho vzdát, vzdát se nároku na to, abych byl v životě úspěšný, abych něco znamenal, abych to někam dotáhl, …

Cením si skutečně Božího království, které je mi nabídnuto, natolik, že jsem schopen všeho se vzdát a nijak se pro to nermoutit?

To je jedna cesta křesťanského duchovního života, křesťanské spirituality. To je jedna podoba života člověka s Bohem.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice