Homilie z neděle 7. 3. 2021

7.3.2021, neděle – 3. postní

Ježíš vyhnal obchodníky z chrámu. Dejme pozor, aby také nevyhnal nás nebo církev z chrámu, kde se koná pravá bohoslužba. Dejme pozor, abychom vždy šli po jeho cestě, na které se můžeme s ním radovat.

Jan 2,13-25

Ježíš v evangeliu podle Jana mluví a jedná způsobem, který by musel být dost nesrozumitelný. Vyhnal obchodníky a penězoměnce z chrámu, tedy z chrámového nádvoří, kde ale oni provozovali regulérní živnost a kde jich bylo potřeba. Lidé přicházející do chrámu si u nich kupovali věci potřebné k oběti a směňovali peníze, aby mohli zaplatit chrámovou daň. Ta se totiž nedala platit běžnými penězi.

Nevyhnal je proto, že by dělali něco zásadně špatného, ale proto, že jejich činnost už postrádala smysl. Ovšem byl to samozřejmě náboženský provoz, který byl spojený se zištností, obchodníci přece musí vydělávat.

Jestliže Ježíš proti nim zakročil, zakročil tím proti chrámu jako takovému. Chrám byl místem Božího přebývání, ale Ježíš mluví o chrámu svého těla, on sám je teď chrámem, v něm přebývá Bůh, on sám je Bohem. Jeruzalémský chrám se svou bohoslužbou se ruší, starozákonní oběti končí, Ježíš vyhnal ven ty, kteří pro ně byli potřební. Chrám už není k ničemu, může se zbourat, ten chrám, který Ježíš ve třech dnech postaví, bude jiný, bude to chrám jeho těla s novou bohoslužbou.

Že to bylo učedníkům nesrozumitelné a nechápali to, je pochopitelné. Teprve v pozdější reflexi to začali postupně chápat, až po zmrtvýchvstání. Teprve ve světle vzkříšení je možno poznat Boží přítomnost v Ježíši Kristu, že v Kristu je přítomen Bůh, že Kristus je Bůh.

Ale trvalo ještě dlouho, než se Ježíšovi následovníci úplně odpoutali od chrámu a než byl chrám skutečně zbořen. Zbyla z něj jedna zeď, zeď nářků.

Ježíš přichází s jasnou a radikální výzvou: Nebojte se opustit věci staré, vyhoďte je ven, protože teď je tady Ježíš a nová bohoslužba, ne bohoslužba plnění předpisů, nýbrž bohoslužba lásky k Bohu a lásky k bližnímu, bohoslužba svobody a radosti.

To je bohoslužba, ke které jsou zváni všichni lidé, nejen židé, to je bohoslužba křesťanské církve.

Každé místo, kde je Zmrtvýchvstalý přítomen, je místem setkání s Bohem a místem pravé víry a místem pravé bohoslužby Nového zákona.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice