Homilie ze soboty Zmrtvýchvstání Páně 3. 4. 2021

3.4.2021, sobota

Zmrtvýchvstání Páně

Všichni se těšíme, až skončí pandemie koronaviru, až skončí restrikce, omezující nás ve věcech, které máme rádi, a budeme moci začít zase žít naplno. Budeme se opět moci shromažďovat a nahlas zpívat, budeme moci chodit na koncerty nebo do divadla nebo do hospody.

Restrikce, které platí, nás v našem duchovním prožívání nás sice neomezují, ale přesto jsou něčím tíživým. Člověk potřebuje svou radost a své přesvědčení dávat najevo a prožívat i s bližními, ve společenství.

Až tedy restrikce a zákazy skončí, budeme se moci bez omezení radovat, a to i z Kristova nového života. On zemřel, protože jsme ho my lidé zabili, ale přesto žije, vstal z mrtvých, jak to bylo řečeno ženám, které přišly ke hrobu. Dnešní noci si to připomínáme zvláštním způsobem.

To je naše poselství celému světu. Leckdy to vypadá, že se o ně nekřesťanský svět moc nezajímá a že mu není srozumitelné, ale to není vinou obsahu našeho poselství, nýbrž je to vinou toho, jakým způsobem je předáváme.

Kdyby křesťané byli plni radosti a nadšení a kdyby byli známi jako ti, kdo mají každého rádi, bylo by jejich poselství mnohem srozumitelnější, účinnější a přitažlivější.

Proto se radujme a jásejme, vždyť Kristus vstal z mrtvých. Celý svět je v moci Boží a on mu vládne svou láskou. Ale předal jej lidem, aby se jeho láska skrze jejich službu mohla uplatňovat. Radujme a jásejme, vždyť Kristus vstal z mrtvých.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice