Jak je to s plánovanými volnočasovými aktivitami

Milí farníci,

při srpnové farní pouti jsme vás informovali o připravovaném nadějném projektu volnočasových aktivit na faře. Jeho cílem bylo otevřít víc farnost veřejnosti, zajistit dětem i dospělým smysluplné naplnění času a přispět do farní kasy na náklady, které už nehradí arcibiskupství.

Situace se změnila. V tuto chvíli vám musíme sdělit, že jsme se na základě důkladného vyhodnocení rozhodli celý projekt odložit na dobu neurčitou.

Důvody jsou v zásadě dva. Prvním objektivním důvodem je celospolečenská nejistota v souvislosti s pandemií koronaviru. Asi není třeba vysvětlovat všechna možná rizika, která se pojí se startem projektu v období neustálých změn a restriktivních opatření.

Druhý důvod je ryze interní. Museli jsme vzít na misku vah i změny na pozici pastoračního asistenta a způsobu jeho financování. Marcela Krňávková se bohužel rozhodla ukončit své působení ve farnosti. Zamýšlený spolek nebyl po právní stránce založen, náš projekt ztratil v osobě Marcely vedoucí manažerku a prozatím končí takzvaně v šuplíku - uvidíme, co nám budoucnost přinese dále…

Máme pro vás ale i pozitivní zprávu. S vědomím osobní zodpovědnosti jsme dokončili rekonstrukci místností na faře. V neděli 27. 9. 2020 byly slavnostně požehnány otcem Liborem. Věříme, že nové prostory budou kvalitně sloužit farnosti a komukoliv, kdo v nich bude v budoucnu působit.

V souvislosti s často skloňovaným financováním úprav místností je dobré připomenout skutečnost, že rekonstrukce nebyla prováděna primárně pro potřebu spolku a projektu kroužků, ale protože si to stav místností dlouhodobě vyžadoval. Jednotlivé úpravy byly prováděny vždy i s ohledem na potřeby farnosti a provoz fary. Úpravou místností došlo bezpochyby k celkovému zhodnocení budovy fary. Odchodem pastorační asistentky navíc „ušetří“ farnost výdaje spojené s platem této pozice.

Děkujeme Marcele za její osobní postoj a zejména za to, že celou rekonstrukci v tak krátkém čase zdárně dotáhla do konce. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s rekonstrukcí pomohli od hrubých stavebních prací až po závěrečný úklid. Byly to stovky hodin dobrovolnické práce. Moc si naší společné práce a výsledného díla vážíme.

Děkujeme vám za pochopení a přejeme nám všem, abychom i do budoucna dokázali být pospolu…

Za projekt volnočasových aktivit Draha Kráčmarová a Standa Čihák

 

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice