Jak to bude na Velikonoce 2021

Vážení přátelé,

již druhé Velikonoce prožíváme bohužel za značných omezení, jež jsou dána stále nekončící pandemií covidu-19.

Abychom je však mohli alespoň nějak společně prožít, obracím se na Vás s následujícími informacemi a prosbami:

1. Na Květnou neděli budou bohoslužby v sobotu večer od 18.00 hod. a v neděli v 8.30 a 10.00 hod. jako po celou dobu omezení.

2. Bohoslužby velikonočního tridua a neděle budou probíhat jako obvykle od Zeleného čtvrtku do nedělního Hodu Božího:

 Ve čtvrtek od 18.00 hod, na Velký pátek od 18.00, na Bílou sobotu od 20.00 hod. s křtem dvou dospělých.

 Boží hrob bude přístupný v sobotu v době 10.00-16.00 a 18.30-19.30.

 Nedělení mše sv. z Božího Hodu velikonočního bude v 10.00. 

 V pondělí 5.4. bude mše sv. v 8.30.

3. Z liturgie budou vynechány ty části, které nejsou nezbytné, aby bohoslužby byly co nejkratší a s co nejmenším pohybem v kostele kvůli snížení rizika nákazy. Na Velký pátek bude uctívání kříže pro všechny najednou z lavic.

4. Všechny bohoslužby budou přenášeny on-line – ve čtvrtek, pátek, sobotu i v neděli.

5. Na dveřích kostela najdete pokyn o možném počtu lidí v kostele: prosíme, aby ti, kdo mohou sledovat bohoslužby venku, umožnili účast na bohoslužbách v kostele těm, pro něž by pobyt venku byl obtížný, tedy zejména starším lidem. Venku před kostelem budou lavice k sezení. Pro početnější rodinu je také možné sledovat bohoslužby v sakristii.

6. Po bohoslužbách ve večerních hodinách prosíme, abyste se neshromažďovali před kostelem.

7. Prosíme o dodržování všech nezbytných hygienických opatření: respirátory/nanoroušky, dezinfekce (je v kostele hned u vchodu nebo na stolku před lavicemi vlevo), potřebné rozestupy… Pro účastníky před kostelem se bude podávat sv. přijímání venku.  

26. 3. 2021                                         P. Libor Ovečka s farní radou

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice