Jan Paul - vernisáž a výstava De Profundis ve Voticích

Zvu Vás srdečně na vernisáž své výstavy, anebo na výstavu, pokud by se vám to nehodilo, která bude probíhat v klášteře ve Voticích do konce srpna tohoto roku. Bližší informace jsou v příloze. Třeba to bude pro vás námět na výlet...

Jean


Vernisáž výstavy: sobota 3. července 2021 v 16 hodin

Termín konání výstavy: 1. 7 – 31. 8. 2021

Adresa: Klášter sv. Františka z Assisi, Klášterní 1, 259 01 Votice

Otevřeno: : út-ne a svátky 10-12, 13-17hod.

Akademický malíř Jan Paul (1956) představí v prostorách votického kláštera výběr malířské tvorby z posledních let. V roce 2004 doprovázel doma umírající matku, tento prožitek pro něho znamenal radikální změnu přístupu k tvorbě, a stal se i mezníkem změny osobního života. Obé autor propojil, a zhodnocuje ve svém díle vytvářeném prsty bez použití štětců.

     Zásadní životní zkušenost přivedla Jana Paula ke snaze vyjádřit umělecky to, co v posledních okamžicích života své matky vnímal v destrukci těla, ve zhroucení a zániku hmoty, ono podstatné sdělení, světlo, jako vše přesahující nadčasovou sílu, která se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou. Světlo nikoliv jen jako stopa barvy zanechaná na plátně, ale jako duchovní energie vyzařující z prostoru malby.„Akt vnímání Paulových obrazů může být divákovi příležitostí k pozorování a prožívání světla vzešlého ze smrti (PhDr. Luboš Antonín)“.

     Obsahem Paulových obrazů je vyjádření lidského údělu, determinovaného existenciálním napětím mezi bytím a nebytím, střetem fyzického a duchovního s možností transcendence a kontemplace. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a právě tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Výstava v prostorách votického kláštera odhaluje divákovi hlavní směry tvůrčího myšlení autora, který se nevyhýbá ani biblickým tématům.

Jan Paul nevnímá smrt jako definitivní stav člověka, ale jako vstup k hlubšímu poznání a naplnění poselství evangelií. Paulovo křesťanství ovšem není v jeho tvorbě dogmatické a agitační, je otevřené každému člověku jako projev osobní zkušenosti s Boží prozřetelností. Autor se snaží sdělit naléhavé téma, cílem jeho malířské tvorby je vyvolat hlubší prožitek, přimět diváka k zamyšlení. Odtud také název výstavy De Profundis, který odkazuje k něčemu, co přichází z hlubiny, či z nitra. Jan Paul je v současném českém umění významným solitérem. Žije a tvoří v Praze.         

Jan Paul, / 31.10.1956 Příbram / malíř, výtvarný kritik a publicista

V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. V letech 1979 – 1985 studoval na AVU v Praze v atelieru A. Paderlíka. Maloval, vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii, a zabýval se projekty, které se týkaly otázek identity člověka. Od roku 2004 maluje prsty bez použití štětců. Kromě výtvarné tvorby (malba, grafika, sochařství, fotografie) se věnuje kurátorství výstav, výtvarné publicistice a kritice (RR, Kontexty, internet a tisk), psaní básní, hudebních textů a prózy (Deník pošetilého milence; 2006, O štěstí v umírání; 2011). Zabývá se hudbou - zpěv, kytara, foukací harmonika. Je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Žije a pracuje v Praze.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice