Jan Paul – Vzkříšení / triptych

Srdečně zvu na právě otevřenou výstavu triptychu Vzkříšení v GVU Náchod, aneb chcete-li obraz vidět, musíte za ním vyjet 🙂 Jean


Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, kabinet kresby, grafiky a fotografie

Výstava potrvá od 4. května do 27. června 2021.

Otevřeno denně mimo pondělí  9–17 hodin.


Triptych Vzkříšení, zamýšlený jako rozměrný oltářní obraz, začal vznikat na podzim roku 2010, a autor ho dokončil o deset let později v době vrcholící pandemie. Smyslem jeho práce bylo vyjádření vztahu a úcty nejen k Ježíši Kristu, a jeho vykupitelskému dílu, ale celému křesťanství, které významně ovlivnilo světové myšlení a kulturu. Tento autorův postoj, ovlivněný zkušeností v doprovázení umírající matky, významně ovlivňuje po roce 2004 jeho malířskou tvorbu. Fyzická konečnost člověka však pro něho není tématem definitivnosti lidské existence, ale východiskem k tomu, co člověka přesahuje. Autor věří, že Stvoření by nedávalo smysl, kdyby jeho cílem byla nicota.

     V Paulových obrazech jsou přítomné dva elementy, fyzický a duchovní. I přes všechnu nádheru života, kterou obdivuje a prožívá, chápe vše fyzické jako dočasnost v neúprosném zániku hmoty, jako kontrast k transcendenci. Některé jeho obrazy jsou v tomto ohledu nesmlouvavé, mnohdy až nesnesitelné, avšak smyslem jeho tvorby není snaha vyjádřit zmar, ale naopak, skrze zánik to, co se rodí z hlubiny konce jako nový začátek.

     Triptych Vzkříšení prošel během deseti let několika tvůrčími fázemi, skrývá v sobě několik přemaleb, přičemž poslední verze je zcela odlišná od počáteční. Jan Paul pracoval na triptychu s delšími přestávkami, avšak na každé variantě vždy několik měsíců. Od začátku bylo jeho záměrem použít srozumitelnou formu, a výjev ztvárnit jako epizodický příběh života Spasitele. Levá část zobrazuje ďáblem pokoušeného Ježíše, pravá Krista ponižovaného a vysmívaného před ukřižováním, a v prostředním obraze scéna vrcholí vzkříšením. Jde o tři zásadní okamžiky v životě Krista, které jsou v triptychu propojeny v jeden celek, v jednu událost a scénu, vrcholící mysteriem „tremendum et fascinosum“, úctu a tajemství evokující.

     Autor chce triptychem Vzkříšení vyjádřit tajemství Kristova zápasu s temnotou, a jeho vítězství nad zlem a smrtí. Tomu odpovídá i symbolická a k Bohu Otci odkazující vertikalita světla, které prostupuje imaginární prostor výjevu, a vše osvěcuje světelnou září. Tato imaginace obrazu vytváří v konfrontaci s narativní výtvarnou formou ztvárněných postav napětí, neboť záměrná fyzičnost, odkazující ke konečnosti, kontrastuje s epifanií a kontemplativností světla.

     Autor je přesvědčený, že pro všechny lidi bez rozdílu, je tajemství Vzkříšení stále přítomnou hodnotou, neboť lidé se vždy tázali po smyslu své existence, a to nejen v dobách obtížných zkoušek.

Technické údaje k obrazu Vzkříšení:

Technika: Malba prsty akrylem na plátně

Rozměr:   180 x 405 cm

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice