Kazání na neděli 10. 5. 2020 - 4. týden velikonoční

Jan 14,1-12

Co znamenají Ježíšova slova „já jsem cesta, pravda a život“? (Jan 14,6)

Napřed mluví o sobě jako o cestě, po které je možno přijít k Otci, k Bohu. Protože apoštolé poznávali Ježíše, poznávali Otce. Kdo jde cestou, kterou je Ježíš, bezpečně dojde k jejímu cíli, k Bohu. Cestu a cíl nelze od sebe oddělovat. Ježíš sám je cestou, přístupem k Bohu. Půjdeme-li touto cestou, k Bohu určitě dojdeme.

On je jediným a výlučným přístupem k Otci, jinudy k němu nelze přijít. „Cesta znamená orientaci, smysluplné zaměření, stálost, jistotu. To Ježíš dává člověku, který věří. A něco takového může darovat jedině on.“ (Felix Porsch, Evangelium sv. Jana, s. 143)

Pak o sobě mluví jako o pravdě. Tomu je obtížné rozumět. Pravda Boží není nauka, není to pravdivá výpověď o něčem nebo o někom. To je obvyklý význam, ve kterém slovo pravda užíváme. Když někdo mluví pravdu, jeho slova odpovídají skutečnosti, objektivní realitě, resp. tomu, co o ní člověk ví.

Pravdu, o které se zde mluví, nelze ztotožnit s naším pojmem pravdy. Nejde o filosofickou nebo morální pravdu ve smyslu shody myšlení se skutečností, mluvení s jednáním.

„Když bible hovoří o Boží pravdě, myslí jeho věrnost a spolehlivost, na kterou se člověk může bezpodmínečně spolehnout a ve které nalézá svou spásu. Tato Boží pravda je nyní přítomná v osobě Ježíše jako osobní skutečnost ve světě. Kdo se jí otevře a nechá se jí uchvátit, bude osvobozen od strachu a každého druhu otroctví. Ježíš jako „pravda“ otevírá životní cestu k svobodnému, smysluplnému bytí, které je založeno na Boží a jeho (Ježíšově) věrnosti. V něm – jedině v něm – se člověk setkává s pravým životem, jedině od něho tento život přijímá.“ (Parsch 143)

Pravda, o které tady mluví Ježíš či Janovo evangelium, je osoba, je to Život. Každý chápe tuto pravdu, tedy tuto osobu, do té míry, do jaké se od ní dá uchvátit a jak si od ní dá určovat svůj život. Čím víc tak činí, tím žije pravdivěji. To není věc poznání, nýbrž věc oddanosti.

On je pravda našeho života. Když jsme se jemu vydali a svěřili do rukou, víme, že jdeme cestou pravdy, pravdivou cestou, cestou Boží. Protože jdeme za pastýřem a náš Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Já jsem cesta, pravda a život. To říká Ježíš sám o sobě a zároveň to říká pro nás, pro mě. Pro nás je Ježíš cestou, pravdou a životem.

 

Vrátit se na všechna Zamyšlení ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice