Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022

Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022

1. V pondělí 21.11. bylo setkání zástupců farních rad našeho vikariátu s arcibiskupem Janem.

2. V úterý 22.11. se konalo jednání pastorační rady farnosti, zápis bude zveřejněn.

3. Ve čtvrtek 24.11. se konaly hovory o víře, ve kterých probíráme jednotlivé svátosti.

4. V sobotu 26.11. byla brigáda, jejímž úkolem bylo uklidit faru a částečně i kostel. Zúčastnilo se jí 6 lidí, všem děkujeme.

2. Dámský klub se koná ve středu 30.11.

4. Adventní duchovní obnova se koná příští sobotu 3.12. od 9.00. Vzadu v kostele je zapisovací arch.

Tématem obnovy bude: Společně žít a společně slavit. Význam liturgie a společného slavení. Zamyšlení nad texty Prvního listu Korinťanům.

Rámcový program obnovy:

9-10 hodin mše sv., asi na faře

Kafe - Přednáška (1 Kor 11) - Společná práce, debata - Příp. svátost smíření – Oběd

5. Další číslo Dopolí vyjde před Vánocemi. Uzávěrka 4. 12. 2022.

6. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023.

7. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu, děti na popcorn.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice