Ohlášky na 13.neděli v mezidobí 26.6.2022

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí 26.6.2022

1. Dnes byla poslední bohoslužba tohoto školního roku. Příští neděli už bude prázdninový provoz a bude pouze jedna mše sv., a to v 9.00 hod. Až zase 4. září budou dvě mše.

Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně a opékání uzenin.

Mezitím 21.8. bude farní pouť.

2. 21.6. bylo zasedání pastorační rady, zápis bude zveřejněn.

3. Včera proběhl SKAM – setkání křesťanské aktivní mládeže.

4. Dnes je/byl křest Jáchyma, syna Lucie Jenšík Sinanovičové a Daniela Jenšíka, absolventů Jaboku.

5. Děkujeme za květiny na výzdobu kostela.

6. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či něčeho jiného.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice