Ohlášky na 15.neděli v mezidobí 10.7.2022

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí 10.7.2022

Opakujeme, co jsme již oznamovali před týdnem:

1. Prázdninové brigády začínají v úterý 12. července v 17.00 společnou poradou a naplánováním prací.

2. Ve čtvrtek 14.7.2022 ve 14 hod. tu bude svatba Kateřiny Vanické a Jana Beránka.

3. 21.8. bude farní pouť.

4. Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně a opékání uzenin. Plakátek je vzadu v kostele.

5. Vzadu v kostele je i zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

6. Vyšel nový Nezbeda, je k zakoupení vzadu v kostele.7. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či něčeho jiného.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice