Ohlášky na 17.neděli v mezidobí 24.7.2022

Ohlášky na 17. neděli v mezidobí 24.7.2022

Opakujeme, co jsme již oznamovali před týdnem:

  1. Ve středu 27.7. v 17 hodin tu bude bohoslužba za zemřelého Jana Šlosárka, bývalého studenta Jaboku z prvního ročníku.
  2. Prázdninová brigáda se bude opět konat v úterý 26. července v 17.00. Bude se mj. pracovat na opravě soklu kostela i na malých opravách omítky v interiéru kostela a na dalších věcech.
  3. 21.8. bude farní pouť.
  4. Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně a opékání uzenin. Plakátek je vzadu v kostele.
  5. Vzadu v kostele je i zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.
  6. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či něčeho jiného.
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice