Ohlášky na 19.neděli v mezidobí 7.8.2022

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí 7.8.2022

Opakujeme částečně, co jsme již oznamovali dříve:

1. 9.8. se konádalší prázdninová brigáda, která se bude věnovat různým pracím jako:

Namontování garnýží na okna v přízemí fary

Namontování nově natřených sedaček před farou

Úprava spodního WC na faře

Oprava omítky na západní straně soklu kostela, připravují se malé opravy omítky v interiéru kostela.

2. 21.8. bude farní pouť.

3. Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně s opékáním uzenin. Plakátek je vzadu v kostele.

4. Hledáme posily do týmu připravujícího dětské mše. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

5. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

6. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či něčeho jiného.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice