Ohlášky na 2. neděli postní 13.3.2022

Ohlášky na 2. neděli postní 13.3.2022

1. Klub (nejen) pro děti v pátek od 15:00 do 16:00 běží.

Ke společenským hrám jsou zvány děti předškolního a školního věku, klub je otevřen komukoliv. Zváni jsou rovněž rodiče na kus řeči či kafe.

2. Hovory o víře

se budou konat ve čtvrtek 17.3. Budou si klást otázku o křesťanském postoji k válce, o spravedlivé válce a o posílání zbraní na Ukrajinu.

3. Postní kalendáře pro děti jsou připravené vzadu v kostele. Úkolem dětí je postupně je vybarvovat na základě jednotlivých úkolů na každý den a přinést je pak o Velikonocích na Hod Boží do průvodu s obětními dary.

4. Pomoc Ukrajině. Na faře probíhá sbírka dek, spacáků a jiných věcí. (Do kdy?)

V bytě pro hosty teď bydlí dvě Ukrajinky a dcera jedné z nich, a to na neurčitou dobu.

5. Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné.

Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině. Sledování mše v internetovém přenosu je sice ze závažných důvodů možné, ale ne žádoucí.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje a přinášení obětních darů.

6. Vyšel nový Nezbeda

7. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice