Ohlášky na 2. neděli v mezidobí 16.1.2022

OHLÁŠKY NA 2. neděli v mezidobí 16.1.2022

  1. Církev jako synoda

Tuto neděli se ještě rozdávají dotazníky s prosbou či výzvou k vyplnění. Je třeba je odevzdat zpět nejpozději ve čtvrtek 20.1., písemně nebo e-mailem.

  1. Tříkrálová sbírka pokračuje.

Informace a pokyny jsou na zvláštním listu.

  1. Hovory o víře

se konají ve čtvrtek 20.1. v 19 hod. a jsou zaměřeny na pojetí církve jako synody. Všichni, kdo se zajímají o toto téma, jsou zváni.

  1. Sbírka

Při nedělních bohoslužbách 23. ledna 2022 vykonejte, prosíme, sbírku v rámci Neděle Božího slova, kterou stanovil Svatý Otec na 3. neděli v liturgickém mezidobí. Z rozhodnutí arcibiskupa se tato sbírka bude konat formou rozdání složenek s možností darovat na tento účel finance. Více informací příští neděli.

My ovšem přispíváme do sbírek v rámci našeho příspěvku pro farnost.

  1. Duchovní obnova bude 19.2.2022. Snad bude příznivější čas.
  2. Po mši jsou opět všichni zváni na faru. Dovolené podmínky setkání je třeba zachovat.

Tříkrálová sbírka                                  9.1.2022

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.

Do 16. ledna obcházejí koledníci, ty však naše farnost neorganizuje. Kdo chce přispět, nechť peníze odevzdá osobně v zákristii nebo užije některý z dále uvedených bezhotovostních způsobů platby.

Jak přispět

A--darem přes složenku či převodem na sbírkový účet 66008822/0800, VS 777 - do konce ledna 2022 (nebo VS 777910043 – Dolní Počernice, farnost)

B--darem do ONLINE kasičky, kterou si otevřete na adrese ttps://www.trikralovasbirka.cz/ - do konce dubna 2022

C--pomocí DMS na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30 nebo

DMS KOLEDA 60 nebo

DMS KOLEDA 90.

Pokud chcete podporovat Tříkrálovou sbírku pravidelně/měsíčně, pak zašlete na číslo 87 777 SMS ve tvaru:

DMS TRV KOLEDA 30 nebo

DMS TRV KOLEDA 60 nebo

DMS TRV KOLEDA 90

Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP KOLEDA na 87 777.

Potvrzení o daru na Tříkrálovou sbírku za uplynulé daňové období vám vystaví Charita Česká republika, a to do konce ledna následujícího roku, když o něj při darování požádáte a zadáte potřebné údaje. Pokud zadáte svůj e-mail, přijde vám potvrzení v PDF formátu, pakliže e-mailovou adresu neznáme, zasílá se potvrzení o daru poštou. O potvrzení si můžete zažádat přímo ve formuláři Online koledy během darovaní.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice