Ohlášky na 20.neděli v mezidobí 14.8.2022

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí 14.8.2022

Opakujeme částečně, co jsme již oznamovali dříve:

1. 9.8. se konaladalší prázdninová brigáda, které se zúčastnilo asi 15 lidí.

Věnovala se různým pracím jako:

Oprava omítky na západní straně soklu kostela

Namontování garnýží na okna v přízemí fary

Příprava a ještě jedno natření sedaček před farou, aby se už mohly namontovat

Oprava dveří kůlny

Pokračovala úprava spodního WC na faře

2. V sobotu 20.8. v 10.00 se zde bude v rámci mše sv. konat svatba Lenky Hartmanové a Pavla Kovandy

3. Příští neděli 21.8. bude farní pouť. Koordinátorem příprav je David Vošahlík. Pokud někdo přinese něco k jídlu, bude to vítáno.

4. Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně s opékáním uzenin. Plakátek je vzadu v kostele.

5. Hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

6. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

7. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či něčeho jiného.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice