Ohlášky na 22.neděli v mezidobí 28.8.2022

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí 28.8.2022

Opakujeme částečně, co jsme oznamovali již dříve:

1. 23.8. se konala další prázdninová brigáda.

Věnovala se různým pracím jako:

Oprava omítky na západní straně soklu kostela

Namontování garnýží na okna v přízemí fary

Sestavení skříněk dozadu do kostela

Dokončení sedaček před farou, takže už se mohly namontovat

Pokračovala úprava spodního WC na faře

2. Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně s opékáním uzenin. Plakátek je vzadu v kostele.

3. Hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

4. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

5. Od příští neděle běží opět řád bohoslužeb obvyklý ve školním roce, tedy mše sv. v neděli v 8.30 a v 10.00.

6. Zpráva o pojetí synodality v české církvi zpracovaná na základě závěrů jednotlivých skupin je k dispozici. Zájemcům ji můžeme poslat e-mailem, pokud bude větší zájem, můžeme ji umístit na farní web.

5. Všichni jsou teď zváni na faru na malé občerstvení.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice