Ohlášky na 23.neděli v mezidobí 4.9.2022

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 4.9.2022

1. 6.9. se bude konat další brigáda, tentokrát už poslední prázdninová.

Bude se věnovat různým pracím jako:

Oprava omítky na západní straně soklu kostela

Namontování garnýží na okna v přízemí fary

Pokračování úpravy spodního WC na faře

Oprava dveří a oken, aby skrze ně netáhlo

Minule byly sestaveny skříňky vzadu do kostela. Pokud budete hledat něco, co bylo dříve na stolech, pohlédněte i do spodních polic.

2. Tentýž den 6.9. od 19.00 bude zasedání pastorační rady.

3. Hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333. Nejbližší bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi bude 18.9.2022 v 10.00.

4. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

5. Text národní syntézy Synody o synodalitě v české církvi zpracovaný na základě závěrů jednotlivých skupin je umístěn na webu farnosti.

6. Blíží se termín, do kterého je možno podávat příspěvky do časopisu Dopolí. Pokud chcete něco sdělit čtenářům, neváhejte a posílejte příspěvky, a to Michalovi Marešovi, který nově časopis rediguje.

7. Všichni jsou teď zváni na farní zahradu, kde se bude po mši v 10 hodin podávat malé grilované občerstvení.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice