Ohlášky na 24.neděli v mezidobí 11.9.2022

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí 11.9.2022

1. 6.9. se konala další brigáda, tentokrát už poslední prázdninová.

Věnovala se různým pracím jako:

Oprava omítky na západní straně soklu kostela

Vymalování spodního WC na faře

Oprava dveří a oken, aby skrze ně netáhlo

2. Tentýž den 6.9. od 19.00 bylo zasedání pastorační rady. Zápis z ní bude uveřejněn na webu farnosti.

3. I nadále hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

4. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

Výuka náboženství probíhá na faře každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 15:00 do 16:00.

Příprava na 1. svaté přijímání je každý pátek (kromě prázdnin) od 14:00 do 15:00.

Klub pro děti (nejen) školního věku bude probíhat každý pátek (kromě prázdnin) od 15:00 do 16:00.

Nejbližší dětská mše se bude konat příští neděli 18. 9 v 10.00.

5. Text národní syntézy Synody o synodalitě v české církvi zpracovaný na základě závěrů jednotlivých skupin je umístěn na webu farnosti.

6. Dnes je termín, do kterého je možno podávat příspěvky do časopisu Dopolí. Pokud chcete něco sdělit čtenářům, neváhejte a posílejte příspěvky, a to Michaelovi Marešovi, který nově časopis rediguje, resp. na adresu dopoli@seznam.cz.

7. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice