Ohlášky na 25.neděli v mezidobí 18.9.2022

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 18.9.2022

1. V úterý 20.9. se snad bude konat další brigáda.

Věnovat se bude různým pracím jako:

Oprava omítky na západní straně soklu kostela

Dokončení spodního WC na faře

Oprava dveří a oken, aby skrze ně netáhlo a netekla voda

2. 6.9. bylo zasedání pastorační rady. Zápis bude uveřejněn na webu farnosti.

3. Hovory o víře začínají v říjnu, konkrétní datum ještě není stanoveno.

Budou v sobě zahrnovat i přípravu na křest a přípravu na biřmování. Zájemci, ohlaste se!

4. V sobotu 19.11.2022 bude duchovní obnova.

5. I nadále hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

6. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

Výuka náboženství probíhá na faře každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 15:15 do 16:15. Pozor, změna!

Příprava na 1. svaté přijímání je každý pátek (kromě prázdnin) od 14:00 do 15:00.

Klub pro děti (nejen) školního věku bude probíhat každý pátek (kromě prázdnin) od 15:00 do 16:00.

7. Vyšlo nové Dopolí.

8. Vyšel nový Nezbeda.

9. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu, děti na zmrzlinu a vanilkový krém.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice