Ohlášky na 26.neděli v mezidobí 25.9.2022

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí 25.9.2022

1. Minulý týden se konaladalší brigáda soustředěná na opravu omítky na soklu kostela.

2. Dámský klub se sejde ve středu 5.10. v 19.00. Změnil se tedy den setkávání.

3. Hovory o víře začínají ve čtvrtek 6.10. v 19.00. Datum setkání se ještě může změnit.

Budou v sobě zahrnovat i přípravu na křest a přípravu na biřmování. Zájemci, ohlaste se!

4. První svaté přijímání se bude konat v neděli 4.6.2023.

5. I nadále hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

6. Vzadu v kostele je zapisovací list na výuku náboženství a na přípravu na první svaté přijímání.

Výuka náboženství probíhá na faře každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 15:15 do 16:15., příprava na 1. svaté přijímání je každý pátek (kromě prázdnin) od 14:00 do 15:00.

Klub pro děti (nejen) školního věku se koná každý pátek (kromě prázdnin) od 15:00 do 17:00.

7. Vzadu v kostele najdete materiály k „misijní neděli“, tedy ke dni modliteb za misie, který se bude konat 23.10. Materiály jsou zdarma na rozdání, včetně misijních zápalek.

8. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice