Ohlášky na 27.neděli v mezidobí 2.10.2022

Ohlášky na 27. neděli v mezidobí 2.10.2022

1. Oprava omítky na soklu kostela skončila, zbývá jen pár drobností. Příští rok ještě na omítku možná přijde nátěr, nebo ne. Veliký dík platí všem účastníkům tohoto díla, zejména Vítkovi Radovi, který měl schopné pomocníky:

Jirka, Standa, David, Dominika, Fanda, Pavel, Petr, Láďa, Mirek, druhý Mirek, Anežka, bratři Krísové a další. Zvláštní dík patří také Mirej, která připravovala svačiny a večeře.

2. Dámský klub se koná ve středu 5.10.2022

3. Hovory o víře začínají ve čtvrtek 6.10. v 19.00 a budou se konat každé dva týdny. Datum setkání se ještě může změnit.

Budou v sobě zahrnovat i přípravu na křest a přípravu na biřmování. Zájemci, ohlaste se!

4. Příští neděli se koná sbírka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních). Uvádíme to jen pro informaci, farnost přispívá se svého fondu, do kterého vy vkládáte peníze.

5. První svaté přijímání se bude konat v neděli 4.6.2023.

6. I nadále hledáme posily do týmu připravujícího mše pro rodiny s dětmi. Zájemci hlaste se u Míši Regálové, kontakt: michaela.regalova@seznam.cz, tel. 604 400 333.

7. Olga s Dymou všechny zdraví. V bytě na faře teď bude bydlet jiná rodina.8. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice