Ohlášky na 28.neděli v mezidobí 9.10.2022

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí 9.10.2022

1. Hovory o víře začaly ve čtvrtek 6.10. v 19.00 a budou se konat každé dva týdny.

Zahrnují v sobě i přípravu na křest a přípravu na biřmování.

2. Tuto neděli se koná sbírka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních). Uvádíme to jen pro informaci, farnost přispívá se svého fondu, do kterého vy vkládáte peníze.

3 V bytě na faře teď bude bydlet jiná ukrajinská rodina, ale mají teprve dnes odpoledne zavolat, jestli se nastěhují. Uvidíme také, jestli by mohli zajišťovat úklid přízemí fary.

4. Vyšel nový Nezbeda.

4. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice