Ohlášky na 29.neděli v mezidobí 16.10.2022

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí 16.10.2022

1. Dámský klub se koná ve středu 19.10. v 19.00.

2. Hovory o víře se budou konat ve čtvrtek 20.10. v 19.00.

3. Příští neděle je tzv. misijní neděle.

4. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice