Ohlášky na 29. neděli v mezidobí 17. 10. 2021

1. Volby do pastorační rady farnosti

Proběhly. Bylo odevzdáno 75 volebních lístků, z toho 74 platných, a byli zvoleni tito kandidáti:
Bulla Miroslav - 54 hlasů
Jirsák Tomáš - 48 hlasů
Regálová Michaela – 46 hlasů
Cerman Jiří – 33 hlasů

Termín prvního zasedání nové pastorační rady, jež bude i rozloučením se starou, bude stanoven pravděpodobně na listopad t.r.

2. Hovory o víře

První setkání tohoto podzimu bude v úterý 19.10. v 19.00 na faře. Bude součástí synodálního pohybu v církvi, mj. o něm se také bude jednat. Jestliže se má církev realizovat jako synodální, tak to bude v naší farnosti mimo jiné tam.

Hovory o víře budou do vánoc každé dva týdny. Termín prvních hovorů v novém roce bude stanoven.

3. Příští neděle

Já nebudu přítomen. Dosavadní pastorační rada se jednoznačně vyslovila pro to, aby místo mše sv. se v obvyklých časech konala bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. Bohoslužbu slova povede Mireia Ryšková, sv. přijímání budou podávat pověření služebníci.

Nepovažujme to za podřadné náhradní řešení nýbrž za plnohodnotné zapojení laiků do liturgického života církve.

4. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice