Ohlášky na 3. neděli adventní

Ohlášky na 3. neděli adventní 11.12.2022

1. Pan arcibiskup vydal pastýřský list o mši svaté. V listě postupně probírá její strukturu a smysl. Zájemci si jej mohou přečíst, je k dispozici v zákristii.

2. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o úklid ve věži kostela – Františkovi Jakubcovi, Mirkovi Bullovi a Mirce Bullové.

3.

4. 8.12. se konaly další Hovory o víře. Další budou 5.1.2023.

5. pořad vánočních bohoslužeb je vyvěšen.

5. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023.

6. Vyšel nový Nezbeda

7. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice