Ohlášky na 3. neděli postní 12.3.2023

Ohlášky na 3. neděli postní 12. 3. 2023

1. Hovory o víře proběhnou ve čtvrtek 16. 3. od 19 hodin na faře.

2. Křížové cesty v kostele budou:
v pátek 17., 24. a 31. 3., vždy od 17.30 s následnou mší svatou od 18 hodin.
Kdo se chce ujmout vedení pobožnosti Křížové cesty, zapište se do tabulky na
stolku vzadu v kostele.

3. Duchovní obnova s tématem „Křížová cesta jako modlitba“ proběhne
v sobotu 18. 3. na faře – ovšem pokud o ni bude zájem. Tabulka k zapisování je
na stolku vzadu v kostele.

4. O Velikonocích vyjde nové číslo Dopolí. Uzávěrka je v neděli 26. 3. Prosíme
o vaše příspěvky do našeho farního občasníku. Zasílejte je na
mail: dopoli@farnostdolnipocernice.cz

5. Vyšlo nové číslo Nezbedy.

6. A nyní po mši jste všichni srdečně zváni na faru na kávu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice