Ohlášky na 3. neděli v mezidobí 22.1.2023

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 22.1.2023

1. Tříkrálová sbírka

Probíhá, je možno přispět v hotovosti nebo poukázat peníze. Informace jsou vzadu v kostele.

2. Strom, javor rostoucí za kostelem, byl skácen a odklizen.

3. Ve středu 1.2.2023 bude v naší farnosti vikariátní vizitace, tedy kontrole vikáře IV. pražského vikariátu, bezprostředního nadřízeného. Jmenuje se Vít Uher.

4. Příští hovory o víře ve čtvrtek 9.2. proběhnou neobvyklou formou. S celý společenstvím navštívíme Dominikánskou 8, kde bude v 19.30 panelová diskuse na téma Kdo je tady kněz? o všeobecném a svátostném kněžství. Jedním za tří přednášejících bude Mirej Ryšková.

5. Duchovní obnova bude zřejmě 18.3.2022.

6. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice