Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 23.10.2022

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 23.10.2022

1. Dámský klub se konal ve středu 19.10.

2. Konaly se hovory o víře ve čtvrtek 20.10.

3. Dnešní neděle je tzv. misijní neděle, tedy den modliteb za misie spojená se sbírkou na podporu papežských misijních děl. Naše farnost na ně přispívá ze společné pokladny.

4. Věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očisti už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

5. Příští neděli jsou bohoslužby jako obvykle, ale pozor, že začíná zimní čas, tedy jsou vlastně o hodinu později.

6. K zapisování na duchovní obnovu 19.11.2022 bude od příští neděle vzadu v kostele zapisovací arch. Tématem obnovy bude: Společně žít a společně slavit. Význam liturgie a společného slavení. Zamyšlení nad texty Prvního listu Korinťanům.

7. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023. Bližší údaje budou zavčas zveřejněny.

8. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice