Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 30.10.2022

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 30.10.2022

1. Dámský klub se koná ve středu 19.10.

2. Ve čtvrtek 20.10. se konají hovory o víře Dokončíme hovor o svátosti křtu a začneme hovor o eucharistii.

3. V úterý 1.11. je slavnost Všech svatých. V 18.00 bude v našem kostele mše sv.

Ve středu 2.11. je vzpomínka na všechny zemřelé. V 17.00 je na hřbitově modlitba za zemřelé.

Pokyny v liturgickém kalendáři, tedy česká biskupská konference, praví:

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je třeba přijmout svátost smíření, sv. přijímání a pomodlit se na úmysl sv. Otce a také se pomodlit při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8.11. je možno získat tyto odpustky po splnění tří podmínek navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé.

Věřící mohou získat plnomocné odpustkypro duše v očisti už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

4. K zapisování na duchovní obnovu 19.11.2022 je vzadu v kostele zapisovací arch. Tématem obnovy bude: Společně žít a společně slavit. Význam liturgie a společného slavení. Zamyšlení nad texty Prvního listu Korinťanům.

5. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023. Bližší údaje budou zavčas zveřejněny.

6. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice