Ohlášky na 33. neděli v mezidobí 13.11.2022

Ohlášky na 33. neděli v mezidobí 13.11.2022

1. Dámský klub se konal ve středu 19.10.

2. Ve čtvrtek 20.10. se konaly hovory o víře, ve kterých probíráme jednotlivé svátosti.

4. K zapisování na duchovní obnovu 19.11.2022 je vzadu v kostele zapisovací arch. Tématem obnovy bude: Společně žít a společně slavit. Význam liturgie a společného slavení. Zamyšlení nad texty Prvního listu Korinťanům.

Rámcový program obnovy:

9-10 hodin mše sv., asi na faře

Kafe

Přednáška – 1 Kor 11

Společná práce, debata

Příp. svátost smíření

Oběd

5. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023. Bližší údaje budou zavčas zveřejněny.

6. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice