Ohlášky na 34. neděli v mezidobí 20.11.2022 Ježíše Krista Krále

Ohlášky na 34. neděli v mezidobí 20.11.2022 Ježíše Krista Krále

1. Dámský klub se konal ve středu 16.11., a to tentokrát v kavárně Louvre.

2. Na pondělí 21.11. v 18.00 zve arcibiskup Jan faráře a zástupce farních rad do salesiánského střediska v Kobylisích k podání stručných informací o jednotlivých farnostech našeho vikariátu. Za naši farnost se zúčastní Michaela Regálová, Jiří Cerman, Mirej Ryšková a Libor Ovečka.

3. Ve čtvrtek 24.11. se konají hovory o víře, ve kterých probíráme jednotlivé svátosti.

4. Duchovní obnova byla přesunuta na sobotu 3.12. Vzadu v kostele zapisovací arch.

Tématem obnovy bude: Společně žít a společně slavit. Význam liturgie a společného slavení. Zamyšlení nad texty Prvního listu Korinťanům.

Rámcový program obnovy:

9-10 hodin mše sv., asi na faře

Kafe - Přednáška (1 Kor 11) - Společná práce, debata - Příp. svátost smíření - Oběd

5. Fara děkuje Josefu Kvaltinovi a Stanislavu Zmátlovi za práci, kterou vykonali při výměně kliček a klik na oknech a dveřích na faře.

6. V sobotu 26.11. je brigáda, jejímž úkolem bude uklidit kostel a faru. Sraz účastníků je v 9.00 v kostele.

7 Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023.

9. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu, děti na popcorn.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice