Ohlášky na 4. neděli adventní

Ohlášky na 4. neděli adventní 18.12.2022

1. Vzadu v kostele jsou kalendáře, které věnoval Vítek Rada k rozdání.

2. Pořad vánočních bohoslužeb je vyvěšen. V sobotu 24.12. bude v 15 hodin vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi, ve 24.00 půlnoční mše sv. V neděli je Boží hod vánoční, mše sv. jen v 10.00. Odpoledne možnost návštěvy jesliček.

3. Ples farností Horních a Dolních Počernic se bude konat ve Chvalech v sobotu 28.1.2023.

4. Všichni jsou teď zváni na faru na šálek kávy či čaje a něco k němu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice