Ohlášky na 5. neděli postní 26.3.2023

Ohlášky na 5. neděli postní 26. 3. 2023

1. Hovory o víře budou ve čtvrtek 30.3.

2. Křížová cesta je v pátek 31.3. v 17.30, po ní mše sv.

3. Příští neděle 2.4. je Květná. V rámci první mše bude průvod s ratolestmi kolem kostela. Druhá mše sv. bude začínat průvodem od fary.

4. Blíží se Velikonoce. O Velikonocích prosíme tradičně o vaši službu:

  • na Květnou neděli a Velký pátek čtení pašijí,
  • na Zelený čtvrtek dobrovolníky, kteří si dají umývat nohy,
  • na Bílou sobotu během dne stráž u Božího hrobu a
  • na Velikonoční vigilii četbu starozákonních čtení.

Tabulky k zapisování najdete vzadu na stolku. Děkujeme.

5. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni přijít 8.4. v 17 hodin na faru pomoci Mirej s přípravou občerstvení po velikonočních obřadech, jsou vítáni. Pokud někdo něco k jídlu přinese , bude to rovněž vítáno.

6. O Velikonocích vyjde nové číslo Dopolí. Uzávěrka je dnes, v neděli 26.3. Prosíme o vaše příspěvky do našeho farního občasníku. Zasílejte je na e-mail: dopoli@farnostdolnipocernice.cz.

7. Nocování v zahradě pro děti bude 12. - 13.5.2023. Bližší informace jsou na letáčku vzadu v kostele. A zde...

8. Po mši jsou všichni opět zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice