Ohlášky na 5. neděli postní 3.4.2022

Ohlášky na 5. neděli postní 3.4.2022

1. Klub (nejen) pro děti v pátek od 15:00 do 16:00 běží.

2. Dámský klub

se sejde v úterý 5.4. v 19.00 na faře.

3. Křížová cesta a mše sv.

bude v pátek 8.4. v 17.30 a v 18.00. Povede ji Mirej Ryšková.

4. Květná neděle,

tedy 6. neděle postní, připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Mše sv. v 8.30 bude začínat žehnáním ratolestí, shromáždíme se tedy na trávníku vedle kostela. Pak půjdeme průvodem kolem kostela dovnitř.

V 10.00 se shromáždíme na křižovatce před farou, průvod, v jehož čele půjde kůň, pak nás pak povede do kostela. Na tu dobu bude zastavena doprava.

5. Pomoc Ukrajině a uprchlíkům

Na faře bydlí paní Olga z Charkova se svým dospívajícím synem Dymou.

6. Prosíme o lektorskou službu během Velikonoc. Zapisujte se do tabulky vzadu v kostele.

7. Na Bílou sobotu bude výlet pro mládež od 13 let. Sraz je v 8.30 na Hlavním nádraží. Bližší informace budou na plakátku nebo u Pavla Jakubce.

8. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice