Ohlášky na 5. neděli v mezidobí 5.2.2023

OHLÁŠKY NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 5.2.2023

1. Tříkrálová sbírka

probíhá, ale teď ji uzavřeme a vybraný obnos pošleme na příslušný účet Charity. To je ovšem možné po celý rok.

Je ještě možno přispět v hotovosti, po dnešku už jen poukázat příspěvek na účet Charity.

3. Ve středu 1.2.2023 byla v naší farnosti vikariátní vizitace, tedy kontrola vikáře IV. pražského vikariátu, bezprostředního nadřízeného. Proběhla úspěšně, shledané závady byly jen nepatrné.

4. Příští hovory o víře ve čtvrtek 9.2. proběhnou neobvyklou formou. S celým společenstvím navštívíme Dominikánskou 8, kde bude v 19.30 panelová diskuse na téma Kdo je tady kněz? o všeobecném a svátostném kněžství. Jedním ze tří přednášejících bude Mirej Ryšková.

5. Duchovní obnova bude 18.3.2022. Bylo by dobré, aby byla dílem ne jednotlivce, nýbrž týmu lidí. Zájemci, hlaste se!

6. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice