Ohlášky na 5. neděli v mezidobí 6.2.2022

OHLÁŠKY NA 5. neděli v mezidobí 6.2.2022

1. Církev jako synoda
Vyhodnocení dotazníkového šetření. Zasedání pastorační rady bude 10.2. v 19.00. Parafa by měla posoudit, jaké závěry z dotazníků vyplývají.
Předtím bude příprava na mši zaměřenou pro děti.

2. Hovory o víře
se konají ve čtvrtek 17.2. v 19 hod. a jsou zaměřeny na pojetí církve jako synody. Všichni, kdo se zajímají o toto téma, jsou zváni.

3. Duchovní obnova bude 19.2.2022. Snad nám v tom covid nezabrání. Předpokládaní účastníci nechť se zapíší na arch vzadu v kostele.

4. Po mši jsou opět všichni zváni na faru. Dovolené podmínky setkání je třeba zachovat.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice