Ohlášky na 6. neděli v mezidobí 13.2.2022

OHLÁŠKY NA 6. neděli v mezidobí 13.2.2022

1. Církev jako synoda
Mimořádné zasedání pastorační rady bylo 10.2. Parafa posuzovala, jaké závěry vyplývají z dotazníkového šetření. Mirej je zpracovává pro umístění na web a pro odeslání arcibiskupství. S odpověďmi týkajícími jen farnosti se bude dále pracovat, odpovědi týkající se celé církve budou odeslány na arcibiskupství.

2. Hovory o víře
se konají ve čtvrtek 17.2. v 19 hod. a jsou zaměřeny na pojetí církve jako synody. Všichni, kdo se zajímají o toto téma, jsou zváni.

3. Duchovní obnova bude 19.2.2022. Předpokládaní účastníci nechť se zapíší na arch vzadu v kostele. Program: 9.00 mše sv., káva, zamyšlení o biblickém textu, oběd.

4. Mše zaměřená na děti se bude konat příští neděli 20.2.

5. Pastorační rada bude mít příští zasedání v úterý 22.2. v 19.00.

6. Pozvání na faru
pro jakékoliv děti (bez ohledu na to, zda chodí do kostela) v pátek 25.2. po výuce náboženství. Zatím by to byla hodinka od tří do čtyř (stolní fotbal, spol. hry ...). Plus maminky na kafe nebo čaj.

7. Masopustní koblihová party 1.3. večer
Zváni jsou na faru všichni, zvláště pak ti, kteří v dotazníku projevili zájem o aktivní činnost ve farnosti nebo o bližší seznámení. Koblihový příspěvek vítán.

8. Vyšel nový Nezbeda

9. Po mši jsou opět všichni zváni na faru. Dovolené podmínky setkání je třeba zachovat.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice