Ohlášky na 7. neděli v mezidobí 20.2.2022

OHLÁŠKY NA 7. neděli v mezidobí 20.2.2022

  1. Církev jako synoda

Mimořádné zasedání pastorační rady bylo 10.2.  Výsledky dotazníků jsou umístěny na webu farnosti. Mirej je zpracovává pro odeslání arcibiskupství. To je třeba provést do 1.3. S odpověďmi týkajícími jen farnosti se bude dále pracovat.

  1. Pastorační rada bude mít příští zasedání v úterý 22.2. v 19.00.
  2. Pozvání na faru

Děti jsou po mši zvány na faru na popcorn.

Klub (nejen) pro děti bude zahájen v pátek 25.2. od 15:00 do 16:00, bude se konat na faře každý týden kromě prázdnin.

Ke stolnímu fotbalu a jiným společenským hrám jsou zvány děti jakéhokoliv předškolního a školního věku, mohou pozvat i kamarády, klub je otevřen komukoliv.

Zvány jsou rovněž maminky na kus řeči či kafe. Info  a kontakt jsou vzadu na nástěnce.

  1. Dětský ples v Horních Počernicích

SHM a farnost sv. Ludmily zvou děti na maškarní bál, který se bude konat příští neděli 27.2.2022 od 15 do 17 hodin ve Chvalské stodole. Plakát je vzadu v kostele.

  1. Masopustní koblihová party se koná v úterý 1.3. večer. Zváni jsou na faru všichni, zvláště pak ti, kteří v dotazníku projevili zájem o aktivní činnost ve farnosti nebo o bližší seznámení. Koblihový příspěvek vítán.
  2. Hovory o víře

se konají ve čtvrtek 3.3. v 19 hod. a jsou zaměřeny na pojetí církve jako synody. Všichni, kdo se zajímají o toto téma, jsou zváni.

  1. Svatopetrský haléř, sbírka na humanitární aktivity církve, se koná dnes. Naše farnost k ní přispívá z ročních příspěvků jednotlivců.
  2. Po mši jsou opět všichni zváni na faru. Dovolené podmínky setkání je třeba zachovat.
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice