Ohlášky na čtvrtou neděli velikonoční 7.5.2022

Ohlášky na 4. neděli velikonoční 8.5.2022

1. Gratulujeme všem matkám k dnešnímu Dni matek. Třetí neděli v červnu, tedy 19.6., budeme slavit Den otců.

2. Pozvánka na Celostátní setkání mládeže 9.-14.8.2022 v Hradci Králové

3. Nocování na farní zahradě pro všechny děti, které zvládnou noc bez rodičů, se uskuteční 13.-14.5., tedy nastávající pátek a sobotu. V případě nepřízně počasí se nocuje na faře. Bližší informace a kontakty pro přihlašování najdete na letáčku, který je vzadu v kostele. Zajišťuje Eva Nožičková.

4. Kdo se zúčastní farní pouti na Svatou horu 11.6.? Vzadu v kostele list na zapisování (do 22.5.).

5. 10.5. je opět Dámský klub.

6. Vyšel nový Nezbeda a Dopolí.

7. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na kafe.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice