Ohlášky na druhou neděli velikonoční 16.4.2023

Ohlášky na druhou neděli velikonoční 16.4.2023

1. Další hovory o víře budou ve čtvrtek 27.4.2023.

2. Dnes v 17.00 je zde v kostele koncert dětského sboru Rokytka. Všichni jsou zváni.

3. V úterý 18.4. v 19 hodin je zasedání Parafy, Pastorační rady farnosti.

4. Ve středu 19.4. se sejde Dámský klub.

5. Na nástěnce SHM vzadu v kostele a na nástěnce na faře byly vyvěšeny letáčky s informacemi o letních chaloupkách a "vikendovkách" pro děti. Přihlašování již probíhá prostřednictvím webových stránek pocernice.shm.cz, kde také naleznete všechny potřebné informace.

6. Nocování v zahradě pro děti bude 12.-13.5.2023. Bližší informace jsou na letáčku vzadu v kostele. (a tady...)

7. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice