Ohlášky na Květnou neděli 2.4.2023

Ohlášky na Květnou neděli 2.4.2023

1. Další hovory o víře budou ve čtvrtek 13.4.

2. Blíží se Velikonoce. O Velikonocích tradičně prosíme o vaši službu:

  • Na Velký pátek čtení pašijí,
  • na Bílou sobotu během dne stráž u Božího hrobu a
  • na velikonoční vigilii četbu starozákonních čtení.

Tabulky k zapisování, pokud jsou ještě volné kolonky, najdete vzadu na stolku.

3. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni přijít v sobotu 8.4. v 17 hodin na faru pomoci Mirej s přípravou občerstvení po velikonočních obřadech, jsou vítáni. Pokud někdo něco k jídlu přinese, bude to rovněž vítáno. Hlaste se u Mirej.

4. Na Zelený čtvrtek je naplánovaný „Zelený výlet“ pro děti a mládež. Bližší informace viz www.pocernice.shm.cz.

5. Nocování v zahradě pro děti bude 12.-13.5.2023. Bližší informace jsou na letáčku vzadu v kostele.

6. Po mši jsou opět všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice