Ohlášky na Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2021

  1. Svatba: Ondřej Regál a Anna Beránková, oba z Horních Počernic, se budou brát 25.9.2021 ve Kbelích
  1. Farní pouť 15.8.– Nanebevzetí Panny Marie slavíme dnes.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě.

V poledne před Anděl Páně a požehnáním se bude modlit jeden desátek růžence.

  1. Farní brigády

Děkujeme za brigádu minulého týdne. Udělalo se opět mnoho práce, např. dokončení ukotvení altánu na betonové patky, natření plotu, …

Nechce někdo staré cihly?

Další brigáda je v úterý 17.8. - ?

  1. 5.9. při mši v 10.00 je žehnání školních aktovek, pak je na faře porada rodičů s opékáním buřtů
  2. Výuka náboženství a příprava na první svaté přijímání – rodiče zapisujte své děti na archy vzadu v kostele. Eva Nožičková je připravena.
  3. Volby do farní rady

Do 12.9. je třeba navrhnout kandidáty. Volby se budou konat 3. a 10.10.2021.

  1. Další jednání dosavadní farní rady se bude konat 16.9.2021 v 19.00
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice