ohlášky na prázdniny

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE se v našem kostele uskuteční v neděli 16. 8. s následujícím programem:

8.30 modlitba růžence

9.00 slavnostní mše sv.

10.00 krátké představení nových volnočasových aktivit na faře a pohoštění za kostelem

11.30 varhanní koncert v podání Milana Plocka a harfového zakončení koncertu v podání Anežky Jablonské.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

Vzhledem k úpravám prostor na faře, které mají sloužit nejen farníkům, ale i dětem a rodičům pro volnočasové aktivity, se pořádají pondělní farní brigádky. Je potřeba doštukovat velký sál, osadit dveře, obrousit a nalakovat podlahu a položit krytinu. Budeme rádi, pokud se najdou ochotní farníci, ti se mohou hlásit Marcele Krňávkové. Vzadu na stolku máte seznam, na který se můžete zapsat. Také tam máte telefonní kontakty, kde v případě zájmu získáte podrobnější informace. Předem děkujeme za ochotu a pomoc.

Vzadu v kostele na nástěnce máte poslední zápis z pastorační a provozně ekonomické rady, kde máte informace o závěrech jednání o pastoračním asistentovi i spolku, který bude mít v kompetenci volnočasové aktivity na faře. Dále tam najdete text o hospodaření v naší farnosti. Pokud k němu budete mít nějaké doplňující dotazy, tak je prosím posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz. S dotazy bude seznámena provozně ekonomická rada a v září na ně bude doplněna odpověď. Text najdete vytištěný vzadu na stolku s dary a můžete si ho odnést domů.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti
P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

pastorační asistentka
Marcela Krňávková, tel: 604 898 198

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

© 2019 Farnost Dolní Počernice

X