Ohlášky na šestou neděli velikonoční 22.5.2022

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 22.5.2022

1. V úterý 17.5. od 19.00 je zasedání Farní rady.

2. Ve středu 25.5. proběhne kontrola hospodaření farnosti ze strany arcibiskupství.

4. Noc kostelů se uskuteční 10.6. Když někdo připraví něco k občerstvení, bude to vítáno. Ať se dohodne s Mirej. Program noci kostelů má na starosti Draha Kráčmarová.

5. Kdo se zúčastní farní pouti na Svatou horu 11.6.? Vzadu v kostele je list na zapisování, který se musí dnes uzavřít.

6. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na kafe.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice