Ohlášky na svátek Nejsvětější Trojice 12.6.2022

Ohlášky na svátek Nejsvětější Trojice 12.6.2022

1. Noc kostelů proběhla v pátek 10.6., a to zcela úspěšně. Je třeba za to poděkovat zejména Draze Kráčmarové i ostatním, kteří se na její přípravě a provedení podíleli. Zúčastnilo se jí 135 návštěvníků a samozřejmě ti, kteří ji realizovali.

2. Farní pout na Svatou Horu 11.6. úspěšně proběhla, zúčastnilo se jí 18 lidí z naší farnosti. Na Svatou Horu a do Dobříše jsme se dopravili čtyřmi auty.

3. 16.6. v 18.00, ve svátek Těla a Krve Páně, bude mše sv., při které přistoupí jedna naše farnice, Zuzana Melterová ze Štěrbohol, k prvnímu svatému přijímání. 6.8. pak bude mít v našem kostele s Jakubem Šoltézem svatbu.

4. Příští neděle 19.6. je poslední bohoslužba tohoto školního roku zvláště pro rodiny s dětmi. Zároveň je Den otců. Děti i otcové i všichni ostatní jsou zváni na farní zahradu k ohni a k opékání buřtů.

5. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na kafe.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice