Ohlášky na třetí neděli velikonoční 1.5.2022

Ohlášky na 3. neděli velikonoční 1.5.2022

1. Minulou neděli 24.4.2022 se konal Benefiční koncert pro Ukrajinu. Výtěžek koncertu bude věnován organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině. Celkem se vybralo 10.344 Kč.

2. V sobotu 30. 4. 2022 od 18:00 bylo na farní zahradě to „pálení čarodějnic“.

3. V úterý 3.5. je dámský klub.

4. Nocování na farní zahradě pro všechny děti, které zvládnou noc bez rodičů, se uskuteční 13.-14.5., začínáme v pátek v 18:00, končíme v sobotu v 10:00. V případě nepřízně počasí se nocuje na faře. Bližší informace a kontakty pro přihlašování najdete na letáčku, který je vzadu v kostele. Zajišťuje Eva Nožičková.

5. Kdo se zúčastní pouti na Svatou horu 11.6.? Vzadu v kostele bude příští neděli list na zapisování.

6. Vzadu v kostele jsou pozvánky na různé letní akce pro děti a mládež.

7. Výuka češtiny pro Ukrajince běží, klub pro děti také.

8. Sestry bosé karmelitky z Drast píší:

V letošním roce u nás začal přes týden pracovat pan Maroušek, který nám pomáhá s menšími stavebními pracemi v areálu. Moc by mu pomohlo, kdyby k sobě měl alespoň 1-2 muže, kteří by mu pomáhali. Není ale v našich možnostech zaplatit další dvě pracovní síly. 

Třeba by se mohli najít schopní muži - důchodci, kteří by byli ochotni přijet pomoci. Třeba by byl někdo ochoten jezdit pravidelně na 1-2 dny v týdnu.

Ochotný člověk nechť se přihlásí na adresu karmel.svjosef@centrum.cz

9. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na kafe.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice